Vyšetření

 

Vyšetření dětí

Co je cílem vyšetření?

Cílem vyšetření očí v dětském věku jsou v zásadě dvě základní věci – zhodnotit správné postavení očí, vyloučit formu šilhání a zjistit, zda dítě nemá refrakční vadu. Při standardním vyšetření hodnotíme i oko jako celek a fyziologii jeho struktur. Obecně není důvod se vyšetření obávat, není pro děti nijak invazivní ani náročné.

Jak vyšetření dětí u nás probíhá?

Oftalmologické vyšetření nespadá do skupiny vyšetření, jichž je třeba se obávat a dítě předem stresovat. S každým dítětem pracujeme individuálně s ohledem na jeho věk a schopnosti.

Základní změření dioptrií probíhá na automatických přístrojích, u nichž je potřebná alespoň chvilková spolupráce dítěte, kdy musí jen sledovat daný obrázek na displeji přístroje. Dětem dáváme prostor, netlačíme na ně, ale bez základní spolupráce tento základní a důležitý krok nevyšetříme.

Postavení očí hodnotí lékař na základě pozorování pohybů očí.

Vyšetření zrakové ostrosti u nemluvících, malých a handicapovaných dětí provádíme metodou hledání shodných obrázků (pozor, nejedná se o pojmenování obrázku!), stačí, když dítě obrázek ukáže. U větších dětí si ukazujeme písmeno E orientované nožkami do 4 stran (nahoru, dolů, doprava, doleva), u školních dětí používáme klasické Snellenovy optotypy s tiskacími písmeny/číslicemi. Při tomto vyšetření zkoušíme jak obě oči naráz, tak každé oko zvlášť, je tedy potřeba, aby dítě vydrželo mít jedno oko v řádech několika málo minut zakryté (nalepovacím okluzorem, pomocí zkušební brýlové obruby nebo v krajním případě rukou doprovázející osoby). V případě, že dítě není schopné absolvovat z důvodu věku nebo handicapu vyšetření zrakové ostrosti v ambulanci, domlouváme další postup individuálně.

Pokud máme vyšetřené všechny výše zmíněné body, dítěti aplikujeme kapky (tzv. mydriatika), které způsobí roztažení zornice. Doba, po kterou kapky musí působit, aby byl výsledek hodnotitelný je alespoň 30minut. Důvod tohoto kroku je nutný ke stanovení skutečné dioptrické síly oka tím, že vyřadíme podíl akomodace („doostřování“), která zejména v dětském věku může celkový naměřený počet dioptrií velmi zkreslit.

V posledním kroku vyšetříme přední a zadní segment oka a stanovíme postup případné léčby a schéma dalších kontrol.

Celkově si na vyšetření s rozkapáním vyhraďte zhruba hodinu času. Po vyšetření, pokud dítě rozkapáváme, mu neplánujte školní docházku ani zrakově a prostorově náročné činnosti (kroužky typu hudebka, výtvarka, gymnastika apod.), dítě v daný den nebude schopné číst a může být zhoršen odhad vzdálenosti. Na dálku dítě vidí, je schopné se i samostatně pohybovat.

Všechny děti pod 18 let věku musí být vyšetřeny v přítomnosti zákonného zástupce nebo by doprovázející osoba měla mít ověřenou plnou moc určenou k tomuto účelu.

Vyšetření dospělých

U dospělých vyšetřujeme refrakci (síla dioptrií), postavení očí, hodnotu centrální zrakové ostrosti do dálky a do blízka, hodnotíme stav předního a zadního segmentu oka. Zadní segment oka (sítnice, zrakový nerv, cévní kresba) vyšetřujeme nyní primárně pomocí takzvané fundus kamery, která nám poskytne adekvátní obrazový výstup o stavu výše popsaných struktur. I tak se u některých pacientů stane, že je potřeba jít ještě za optické možnosti kamery a je vhodné (někdy i nutné) zornici rozšířit pomocí mydriatik (kapek, aplikovaných do očí v ordinaci). Na tomto kroku se nyní individuálně domlouváme s pacientem přímo v průběhu vyšetření, protože aplikace kapek znemožní na několik hodin schopnost řídit motorová vozidla.

V případě potřeby dalších vyšetření (perimetrie, OCT, vyšetření na vyšším pracovišti) se vždy domlouváme individuálně.